Ogłoszenie

Z dniem 28 października 2020 r. (środa)  klasa I zostaje objęta kwarantanną. Szczegóły poda zainteresowanym rodzicom Sanepid.

CodeWeek

W dniach 10-25 października odbył się

 CodeWeek, czyli Europejski Tygodzień Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w tym wydarzeniu. W tym roku w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania nasi uczniowie mogli zapoznać się z robotami LEGO Education SPIKE, oraz doskonalić kodowanie PixBlocks.

 

 

 

Zobacz prace przedszkolaków! (więcej…)

Szanowni Rodzice!

Na podstawie decyzji MEN zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi. Uczniowie tych klas przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br. Oddziały Przedszkolne i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian. Zajęcia zdalne będą odbywały się wg dotychczasowego planu lekcji. W trosce o higienę umysłową ucznia, godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie wynosić 30 minut. Uczniowie będą pracować na komunikatorze Microsoft Teams. Obecność bedzie odnotowywana.

Drodzy Rodzice

W trosce o zdrowie uczniów i personelu szkoły, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w przypadku podejrzeń wystąpienia w środowisku domowym zachorowań na Covid-19 i w trakcie oczekiwania na wyniki testów, nie posyłać dzieci do szkoły do chwili uzyskania wyników badań.

D. Bugajska

Ogłoszenie

Uwaga!!! od dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek)
zmiana planu lekcji
oraz
rozkładu odjazdu autobusów szkolnych.

Ogłoszenie

Od 17 października 2020 r. powiat leski będzie znajdował się w czerwonej strefie.

Informujemy, że szkoły podstawowe, w tym
Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
pracują stacjonarnie
czyli tak jak do tej pory.

Konkurs

Dożywianie

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek informuje, że od dnia 2 listopada będzie możliwość wykupienia dożywiania dla uczniów z miejscowości: Bukowiec, Górzanka, Rybne, Wola Górzańska, Wołkowyja. Stawka 4 zł . koszt w miesiącu listopadzie 4zł. x 20 dni= 80 zł.

Proszę rodziców o zapoznanie się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi oraz wypełnienie Umowy o korzystanie z dożywiania w Zespole Szkól i Placówek w Wołkowyi w roku szkolnym 2020/2021 i dostarczenie jej do szkoły najpóźniej do dnia 27 października 2020 r.

Umowa o korzystanie z dożywiania.
Regulamin stołówki.

Lekcja na tablecie

Nauczyciele poszukując nowatorskich metod pracy starają się wykorzystywać nowoczesne technologie, które są dla ucznia atrakcyjne i motywujące.

Korzystając z faktu, że szkoła otrzymała Szkolne Pakiety Multimedialne, uczniowie naszej szkoły mają możliwość na lekcji pracy na tabletach. Na czas zajęć każde dziecko otrzymało tablet z mobilnym Internetem. Do nauki matematyki  zastał wykorzystany program Matlandia, który przypomina uczniom lubiane gry komputerowe – zamienia rozwiązywanie zadań w pełną emocji zabawę z elementami rywalizacji. Uczniowie pracowali bardzo aktywnie w ciszy i skupieniu.

Nowoczesne urządzenia wspierają nauczanie. W dobie postępującej cyfryzacji, dzieci powinny znać  różne kanały zdobywania wiedzy.

A. Wronowska

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informuję, że 14 października 2020 r.(środa) – Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 74 Karta Nauczyciela). Dla uczniów szkoły zostaną w tym dniu zorganizowane zajęcia świetlicowe w godz. od 730 do godz. 1500.
 
Witold Orłowski
Dyrektor Zespołu szkół i Placówek
w Wołkowyi