Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” Gmina Solina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach którego uczniowie z rodzin popegeerowskich z terenu gminy będą mogli otrzymać sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie gminy Solina,
 • są członkami rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osób, które pracowały w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej na obszarze gminy Solina,
 • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 • wsparcie mogą otrzymać uczniowie od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”.


Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Solina (ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk) następujące dokumenty:

 • Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS lub inny dokument, który potwierdzi ten fakt).

Termin składania dokumentów do: 29.10.2021 r. do godz. 15.30
Na podstawie zebranych oświadczeń Gmina Solina wystąpi o środki na zakup sprzętu w ramach konkursu „Granty PPGR”. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy zakupi sprzęt i przekaże uczniom. Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) pozostają własnością Gminy. Po tym okresie sprzęt zostanie przekazany na własność ucznia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
Dokumenty do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Solina, pokój nr 11 lub 19.

Deklaracja udziału w programie
Regulamin konkursu grantowego
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

W dniu 13 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypominamy, że upamiętnia ona rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Pan Dyrektor-W. Orłowski- w swoim przemówieniu przedstawił historię obchodzonego święta oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymali w tym dniu nagrody. Uhonorowanym nagrodą Dyrektora życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Były też wzruszające życzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od władz Gminy Solina, Rady Rodziców i uczniów. Wszyscy pracownicy otrzymali od podopiecznych kwiaty.

Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 8 i 7 pod opieką p. A Wójtowicz i A. Steuden. Wychowankowie przedstawili zabawne scenki zaczerpnięte ze szkolnego życia. Następnie wystąpił chór szkolny pod przewodnictwem p. L. Różyckiej, który przepięknie wykonał piosenki z partiami solowymi. Młodym aktorom i chórzystom gratulujemy świetnego występu. Wykazali się dużymi umiejętnościami aktorskimi i muzycznymi.

W dniu 15.10.2021 r. nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Zespole Szkół w Wołkowyi Pani Lilla Różycka w uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Zobacz zdjęcia>>>

 A. Wójtowicz

Uroczystość wręczenia stypendiów

Uroczystość wręczenia stypendiów w ramach „ Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej na terenie Gminy Solina”

W dniu 18 października Wójt Gminy Solina Pan Adam Piątkowski uroczyście wręczy dyplomy i przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium Wójta Gminy Solina jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Z dumą pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 największą ilość stypendiów przyznano uczniom naszej szkoły. Stypendium otrzymali:

 • Zosia Domańska,
 • Hania Debińska,
 • Rafał Solan,
 • Marcel Siuciak,
 • Magdalena Hryniak,
 • Paweł Debiński,
 • Rober Myrta,
 • Karolina Fenio

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zobacz zdjęcia>>>

Tydzień Promocji Zdrowia

Za nami tydzień działań promujących zdrowy styl życia.

W dniach 11- 15 października odbył się w naszej szkole „Tydzień Promocji Zdrowia”.

Celem tego przedsięwzięcia było zarówno propagowanie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej jak i integracja środowiska szkolnego oraz dobra zabawa. W działania włączyła się cała społeczność szkolna: uczniowie, zespół ds. profilaktyki i wychowania, nauczyciele przedmiotowi oraz rodzice.

Każdy dzień minionego tygodnia wypełniały różne działania prozdrowotne. (więcej…)

Tydzień Promocji Zdrowia

Klasy II i III Tydzień Promocji Zdrowia rozpoczęły pieszą wycieczką, pamiętając, że ruch to zdrowie! Wyruszyliśmy ze szkoły o godz. 9.00. Pokonaliśmy pieszo prawie 7 km. Z okolicznych wzgórz podziwialiśmy jesienne krajobrazy. Odpoczywając podjadaliśmy zdrowe przekąski przygotowane przez rodziców. Były skoki przez rów, lądowanie w pokrzywach, wspólne zabawy. Po drodze widzieliśmy ślady niedźwiadka. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni i dumni wróciliśmy do szkoły. Pamiętajcie! W zdrowym ciele zdrowy duch!

M. Rychlicka

Zobacz zdjęcia>>>

Pasowanie na ucznia.

30 września 2021 r to wyjątkowy dzień dla dzieci, które to od tej chwili są już  uczniami naszej szkoły.

Pierwszoklasiści już od  tygodni przygotowywali się do tej uroczystości. W końcu, gdy nastał wyczekiwany dzień, emocji nie było końca. Z powodu pandemii, uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, bez udziału Rodziców.

Pierwszaki zaprezentowały się wspaniale! Nie zabrakło wierszy o szkole, piosenek z akompaniamentem uczniów, krótkiej scenki . Nie obyło się też od zaprezentowania wiersza patriotycznego: ,,Kto ty jesteś?” i sprawdzenia czy znamy zasady zachowania w szkole.

 Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie Pan Dyrektor  dokonał uroczystego pasowania na ucznia.

Klasa I otrzymała podarunki   od szkoły, a także od kolegów i koleżanek z klas 2 i 3 i od  rodziców.

Wszystkim uczniom klasy pierwszej gratulujemy i życzymy sukcesów na szkolnej drodze życia, prawdziwych przyjaciół i wielu pięknych chwil w szkole!

Aneta Wronowska

Zobacz zdjęcia>>>

Noc Bibliotek

Upamiętnienie mieszkańców Wołkowyi zamordowanych przez oddziały UPA

12 września 2021 r. społeczność Wołkowyi uczciła pamięć swoich mieszkańców, odsłaniając obelisk z tablicą upamiętniającą mieszkańców tej wsi zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym a następnie nasz Poczet Sztandarowy wraz z harcerzami zaprowadził zgromadzonych gości pod obelisk, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii, podczas której odsłonięto tablicę z szesnastoma nazwiskami mieszkańców Wołkowyi, którzy zginęli w tę pamiętną noc.   (więcej…)

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi informuje, że czwartek 14.10.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu świetlica szkolna czynna jest od godz. 730 do 1400. Przewozy odbywać się będą jak w dni nauki. Nie będzie organizowane dożywianie. Rodzice proszeni są o przekazanie wychowawcy klasy informacji o ewentualnym pobycie dziecka w tym dniu w świetlicy.

podstawa prawna: art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Wycieczka do Sanoka

 

Klasy młodsze długo czekały na wycieczkę. I udało się! 29 września pojechaliśmy do Sanoka. Pogoda od rana nam sprzyjała. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego. Pod opieką wspaniałych przewodników odbyliśmy niezwykły spacer po galicyjskim rynku. Odwiedziliśmy pracownię krawiecką i zakład zegarmistrzowski. Mogliśmy zobaczyć jak mieszkali ludzie przed stu laty. Z miasteczka, obserwując jesienne zmiany w przyrodzie, mijając przydrożne kapliczki, pasiekę, udaliśmy się do wiejskiej zagrody. Mogliśmy poznać narzędzia, którymi dawniej posługiwano się na wsi, zobaczyć, jak wyglądała kurna chata, odpocząć na ławach pod chałupą. Byliśmy u kowala i w dawnej szkole. Zainteresowanie wzbudzały także niezwykle aktywne kozy i capy. Udało nam się zajrzeć do remizy strażackiej. Uczniowie pilnie słuchali, zadawali wiele ciekawych pytań. Wizytę w Skansenie zakończyliśmy zakupami pamiątek na straganach galicyjskiego rynku.

Kolejnym punktem programu była zabawa w Sali Urwis oraz warsztaty robienia pizzy. Mówiąc krótko zabawa była znakomita, a pizza przygotowana własnoręcznie smakowała inaczej niż ta kupiona. Niektórym udało się nawet zabrać co nieco dla rodziny.

Ostatnim przystankiem był Słodki Domek w Lesku. Każdy zjadł jakiś deserek. Ponieważ jutro Dzień Chłopaka wszyscy otrzymali słodki prezencik – serducho z piernika i zabawnego „kartofelka”.

Wycieczka była udana. Zachowanie uczestników na medal! Chłopaki! Wszystkiego najlepszego!

Więcej zdjęć >>>

M. Rychlicka