Home » ogłoszenia (Page 2)

Category Archives: ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. J. Siuzdaka w Wołkowyi
informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 1030.

Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą
w kościele parafialnym o godz. 900

Serdecznie zaprasza się rodziców
na uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego

Proponowane kolory elewacji

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Spotkanie z rodzicami

w dniu 6.06.2017 r. (wtorek) godz. 1700

 

Lp. Oddział Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
1. „0” Teresa Wronowska 2
2. 1SP Katarzyna Kwolek-Dymińska 14
3. 2SP Ewa Błażejewska 12
4. 3SP Małgorzata Rychlicka 13
5. 4SP Renata Walentowicz 15
6. 5SP Bogumiła Łoś 5
7. 6SP Aneta Wronowska (m) 10
8. 1GIM Katarzyna Wronowska 7
9. 2 GIM Anna Wójtowicz 4
10. 3 GIM Janusz Wójtowicz 9

Ogłoszenie

Spotkanie z rodzicami

w dniu 25.04.2017 r. (wtorek)

godz. 1630

Lp. Oddział Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
1. „0” Teresa Wronowska 2
2. 1SP Katarzyna Kwolek-Dymińska 14
3. 2SP Ewa Błażejewska 12
4. 3SP Małgorzata Rychlicka 13
5. 4SP Renata Walentowicz 15
6. 5SP Bogumiła Łoś świetlica
7. 6SP Aneta Wronowska (m) 10
8. 1GIM Katarzyna Wronowska 7
9. 2 GIM Anna Wójtowicz 4
10. 3 GIM Janusz Wójtowicz 9

Rekrutacja

Dyrekcja szkoły informuje, że od 21 marca  do 15 kwietnia 2017 r. prowadzone są 
ZAPISY DO Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi
na rok szkolny 2017/2018

 

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2010 r. (siedmiolatki):

karta zgłoszenia dzieckazałącznik nr 1uczniowie z obwodu

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły –  załącznik nr 2  – uczniowie spoza obwodu

 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI URODZONE w 2011 r. (sześciolatki):

karta zgłoszenia dziecka –  załącznik nr 3 dzieci  z obwodu

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły –  załącznik nr 4  – uczniowie spoza obwodu

 

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w godz.
od 8.30 do 14.30.

  Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (może być kserokopia tego dokumentu).

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: zswolkowyja.pl

 

Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie dziecka,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (może być kserokopia tego dokumentu).

Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: zswolkowyja.pl

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału przedszkolnego zgodnie z Zarządzeniem  nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi z dnia 21.03.2017 r.

harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych zostaną zamieszczone w terminie późniejszym po podjęciu stosownej uchwały przez organ prowadzący szkołę

PLAN ZAJEĆ PODCZAS REKOLEKCJI 27.03.2017 r.

800 – 830 – godzina z wychowawcą – klasy „0”, I – V SP

800 – 845 – godzina z wychowawcą – klasy  VI SP, I- III GIM

830 – wyjście do Kościoła – klasy „0”, I – V SP

900 – 1030– Msza św. – klasy „0”, I – V SP

opieka: wychowawcy klas

845 – 1030– projekcja filmów– klasy  VI SP, I-III GIM sala gimnastyczna

opieka: wychowawcy klas

1030 – 1100– dożywianie, wyjście do Kościoła – klasy VI SP, I-III GIM

1100 – 1230– Msza św. – klasy VI SP, I-III GIM

1055 – 1110– dożywianie „0”, I – V SP

1110 – 1230– projekcja filmów– klasy  I-III SP, klasy IV-V SP sala gimnastyczna

1230 – 1310 zakończenie

dodatkowa opieka nad uczniami dojeżdżającymi od godz. 1200 – 1500: p. A. Jarosz, p. R. Czop, D. Rychlicki, A. Steuden

Ogłoszenie

Konsultacje dla rodziców

13.03.2017 r. (poniedziałek)

godz. 1500– 1600

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

w dniu 13.02.2016 r. (poniedziałek) godz. 1500  1600

Lp. Oddział Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
1. „0” Teresa Wronowska 2
2. 1SP Katarzyna Dymińska 14
3. 2SP Ewa Błażejewska 12
4. 3SP Małgorzata Rychlicka 13
5. 4SP Renata Walentowicz 15
6. 5SP Bogumiła Łoś 5
7. 6SP Aneta Wronowska (m) 9
8. 1GIM Katarzyna Wronowska 7
9. 2 GIM Anna Wójtowicz 4
10. 3 GIM Janusz Wójtowicz 10

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Dojazd na zabawę choinkową

Godziny dojazdu na zabawę choinkową do Polańczyka

 Kliknij ten odnośnik >>

Kategorie wiadomości