Home » Organizacja roku 2022/23

Organizacja roku 2022/23

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r. (czwartek)

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 r. (piątek)

3.

Dzień Wszystkich Świętych

01.11.2022 r. (wtorek)

4.

Dzień Niepodległości

11.11.2022 r. (piątek)

5.

Przerwa Świąteczna (zimowa)

23.12.2022-31.01.2022r.

6.

Święto Trzech Króli

06.01.2023 r. (piątek)

7.

Koniec pierwszego półrocza

13.01.2023 r. (piątek)

8.

Ferie zimowe

16.01-29.01.2023 r.

9.

Próbny egzamin próbny egzamin ósmoklasisty

12.2022/01.2023 r.

10.

Przerwa Świąteczna (wiosenna)

06.04-11.04.2023 r.

11.

Egzamin Ósmoklasisty – język polski

23.05.2023 r. (wtorek)

12.

Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

24.05.2023 r. (środa)

13.

Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

25.05.2023 r. (czwartek)

14.

Święto Pracy

01.05.2023 r. (poniedziałek)

15.

Święto Flagi Narodowej

02.05.2023 r. (wtorek)

16.

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2023 r. (środa)

17.

Boże Ciało

08.06.2023 r. (czwartek)

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23.06.2023 r. (piątek)

19.

Ferie letnie

24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- łącznie 7 dni:

  • 31.10.2022 r. – 1 dzień poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych,
  • 02.05.2023 r. – 1 dzień Święto Flagi Narodowej,
  • 23,24,25.05.2022 r. – 3 dni egzamin ósmoklasisty, klasy I- VII, 
  • 26.05.2022 r. – 1 dzień piątek po egzaminach, ósmoklasisty,
  • 09.06.2023 r. – 1 dzień piątek po święcie Boże Ciało.