„Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka”.
– Heinrich Heine

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki uczniowie na lekcji muzyki przygotowali małe koncerty. Zaprezentowali piosenki, tańce i grę na instrumentach dętych i perkusyjnych. Gratulujemy wszystkim wspaniałych występów.

Dzień Nauczyciela

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”
M. Twain

13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. W części oficjalnej Dyrektor Szkoły Witold Orłowski powitał wszystkich zgromadzonych i wygłosił słowo wstępne. Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Samorządu Uczniowskiego. Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności. Na część artystyczną uroczystości zaprosili uczestników chór i klasa VI. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia szkoły, wcielając się w role reporterów, nauczycieli i uczniów. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem utworu ” Gaudeamus Igitur” oraz ” Sto lat” przy akompaniamencie saksofonu. Życzymy wszystkim nauczycielom aby każdy kolejny dzień Państwa pracy stanie się dniem radości, satysfakcji i przekonania, że to co Państwo robicie ma sens i niesie ze sobą wiarę w lepszą przyszłość.

Pani Joanna Fenczak

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się Świętem Patrona Szkoły w naszej szkole odbędą się następujące konkursy:

  1. Konkurs wiedzy o Patronie- finał dnia 06.11.2023 r.(poniedziałek). Proszę się zapisywać u p. A. Wójtowicz.
  2. Konkurs poetycki (wiersz o Patronie ). Prace proszę składać u p. A. Wójtowicz do dnia 06.11.2023 r.( poniedziałek).

Nauczyciele języka polskiego

Pasowanie na ucznia klasy I

9 października w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie ubrani w stroje galowe, piękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. 

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonał wielkim ołówkiem pan Dyrektor Witold Orłowski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy z tekstem ślubowania, upominki od rodziców oraz od koleżanek i kolegów z klasy II i III.

Po uroczystym apelu dzieci wraz z rodzicami i wychowawczynią udały się do klasy na słodki poczęstunek. Te  ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.
 
Pani Małgorzata Rychlicka
 
 
 
 
Zdjęcia z uroczystości Pani Joanna Fenczak

Ogłosze

W dniu 13.10.2023 r. (piątek)
Dzień Edukacji Narodowej
Uroczysta Akademia godz. 1130 – sala gimnastyczna

W dniu 29 września, w naszej szkole odbyło się krótkie ale pouczające spotkanie z przedstawicielami firmy ML System. Panowie opowiedzieli o różnych formach pozyskiwania energii słonecznej m.in. o fotowoltaicznych szybach, kostkach brukowych. Wyjaśnili na czym polega pozyskiwanie energii ze słońca.

Mediacje mają MOC!

23 września nasi mediatorzy szkolni tj. Weronika Kozak, Julia Chmielewska, Magdalena Hryniak, Hania Debinska i Janek Solon uczestniczyli w  IX Kongresie Mediatorów Szkolnych  i Rówieśniczych w Kamieniu. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 uczniów, pedagogów i dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości z województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Kongres został zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Mediacji i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod hasłem „Mediacja jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu szkoły”. Partnerem kongresu był Instytut Badań Edukacyjnych oraz Gmina Kamień.

Cele Kongresu to prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie uczniów, pedagogów i dyrektorów w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz integracja środowiska mediatorów.

Przed nami kolejne spotkania, na których będziemy zgłębiać wiedzę o roli mediacji, co z pewnością przełoży się na tworzenie przyjaznej atmosfery w naszej szkole.

Danuta Bugajska

Spotkanie z policjantem