Home » Plan pracy RP

Plan pracy RP

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Data Temat posiedzenia Odpowiedzialni
1. 04.09.2017 r.
(poniedziałek)
Inauguracja pracy RP w roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor
2. 07.09.2017 r.
(czwartek)
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas
3. 07.09.2017 r.
(czwartek)
Posiedzenie Zespołu do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej Wychowawcy klas
4. 14.09.2017 r.
(czwartek)
Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektor
5. 26.10.2017 r.
(czwartek)
Rada Pedagogiczna – samokształceniowa Dyrektor, Zespół wychowawczy
6. 26.01.2018 r.
(piątek)
Półroczna klasyfikacja uczniów Dyrektor, Wychowawcy klas
7. 13.02.2018 r.
(wtorek)
Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych za I półrocze Dyrektor
8. 22.03.2018 r.
(czwartek)
Rada Pedagogiczna – samokształceniowa Dyrektor,
9. 18-20.04.2018 r. Egzamin Gimnazjalny Dyrektor, Komisje egzaminacyjne
10. 18.06.2018 r.
(poniedziałek)
Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna Dyrektor, Wychowawcy klas
11. 27.08.2018 r.
(poniedziałek)
Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor
12. Raz w miesiącu Posiedzenie Zespołu wychowawczego przewodniczący zespołu
13. Według planów Posiedzenie Zespołów przedmiotowych przewodniczący zespołów

Kategorie wiadomości