Home » Plan pracy RP

Plan pracy RP

w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Data Temat posiedzenia Odpowiedzialni
1. 31.08.2016 r.
(środa)
Inauguracja pracy RP w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor
2. 8.09.2016 r. (czwartek) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas
3. 13.09.2016 r.(wtorek) Posiedzenie Zespołu do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej Wychowawcy klas
4. 14.09.2016 r. (środa Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektor
5. 27.10.2016 r. (czwartek) Rada Pedagogiczna – samokształceniowa Dyrektor, Zespół wychowawczy
6. 13.01.2017 r. (piątek) Półroczna klasyfikacja uczniów Dyrektor, Wychowawcy klas
7. 31.01.2017 r. (wtorek) Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych za I półrocze Dyrektor
8. 16.03.2017 r.(czwartek) Rada Pedagogiczna – samokształceniowa Dyrektor,
9. 19-21.04.2017 r. Egzamin Gimnazjalny Dyrektor, Komisje egzaminacyjne
10. 19.06.2017 r. (poniedziałek) Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna Dyrektor, Wychowawcy klas
11. 25.08.2017 r. Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016 Dyrektor
12. Raz w miesiącu Posiedzenie Zespołu wychowawczego przewodniczący zespołu
13. Według planów Posiedzenie Zespołów przedmiotowych przewodniczący zespołów

Kategorie wiadomości