Home » Rada rodziców

Rada rodziców

Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Rada Rodziców działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

W dniu 07 września 2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Wołkowyi.

Została wybrana Rada Rodziców w składzie:

  • przew.: Pan Mariusz Siuciak
  • zastępca przew.: Pani Marta Mrzygłód
  • sekretarz: Pani Lidia Tul-Chmielewska
  • skarbnik: Pani Ewa Oliwko

Członkowie Rady Rodziców:

  • Pani Bernadeta Niżnik
  • Pani Katarzyna Wilk
  • Pani Katarzyna Duda-Bielecka
  • Pani Lucyna Wasylewicz

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

  • Pani Anna Dziadzio
  • Pani Weronika Dziadzio

Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł.

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wołkowyi:

 52 8642 1012 2003 1213 4355 0001

Kategorie wiadomości