Home » Rekrutacja 2021

Rekrutacja 2021

Dyrekcja szkoły informuje, że od 1 marca  do 31 marca 2021 r. prowadzona jest rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi na rok szkolny 2021/2022

 DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2014 r. (siedmiolatki):

karta zgłoszenia dzieckazałącznik nr 1uczniowie z obwodu

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły załącznik nr 2  – uczniowie spoza obwodu

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły i oddziału przedszkolnego od 7.06 do 15.06.2020 r. załącznik nr 3

Dzieci można zapisywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1430

  Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (lub kserokopia tego dokumentu).

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: zswolkowyja.pl

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem załącznik nr 4 postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 0050/18/II/21 WÓJTA GMINY SOLINA z dnia 22 stycznia 2021 r.