Home » różne » Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

dzieciNajważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty – przyjętej dnia 29 grudnia – przez Sejm RP to:

 1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6 – letnie,
 3. obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 4. prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia, pod warunkiem:
  – odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
  lub
  – uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,
 5. możliwość odroczenia obowiązku szkolnego – w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok,
 6. wydłużenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia.

źródło: https://men.gov.pl


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kategorie wiadomości