Home » z życia szkoły

Category Archives: z życia szkoły

Wycieczka chóru szkolnego

Edukacja regionalna jest bardzo ważna w kształtowaniu tożsamości narodowej młodego człowieka. W związku z tym w dniu 09.05.2024 nasi uczniowie zwiedzali lokalne atrakcje. Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w którym zobaczyli przedstawicieli bieszczadzkiej fauny i flory. Następnie wzięli udział w warsztatach pieczenia proziakow i zapieknców w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach. Finalnym punktem wycieczki był spacer na wieżę widokowa na Holicy w paśmie Żukowa. Drogę umilił nam Pan Sebastian Wójtowicz z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, który przybliżył historię tego miejsca. Na zakończenie wspólnie biesiadowaliśmy przy ognisku. Wycieczka w większości była sponsorowana przez GOKSiT Solina/PolańczykT w ramach otrzymanych Voucherów za udział w Jasełkach gminnych oraz Festiwalu „Bieszczadzkie kolędowanie”. Julia Podgórska, Aneta Tomaszewska, Joanna Fenczak.

Zdjęcia TU>>

Pani Joanna Fenczak

Ogłoszenie

Harmonogram pracy szkoły w dniach 14,15,16,i 17 maja 2024 r.

 1. W dniach: 14, 15, 16.05.2024 r. (wtorek, środa czwartek) – egzamin ósmoklasisty – zajęcia dydaktyczne zawieszone dla klas I-VII SP.
 2. Uczniowie kasy VIII – egzamin w/w dniach.
 3. Uczniowie klasy VIII w dniach egzaminu przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 820
 1. Dzień 17.05.2024 r. (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla wszystkich uczniów.
 2. W dniach: 14 – 17.05.2024 r. – dla chętnych uczniów zorganizowana będzie świetlica w godz. 730 – 14.00 – po wcześniejszym zgłoszeniu u wychowawcy (do dnia 13 maja do godz. 800).
 3. Dojazd do szkoły zgodnie z obowiązującym rozkładem.
 4. W dniach: 14 – 17.05.2024 r. nie będzie organizowane dożywianie dla uczniów z wyjątkiem klasy VIII w dniach egzaminu.

Spotkanie z żołnierzami

W dniu 7 maja uczniowie klas VI i VII uczestniczyli w pierwszych zajęciach w ramach przedsięwzięcia „Edukacja z wojskiem”.

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja z wojskiem”, jest organizacja zajęć z edukacji proobronnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest:

 1.  podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
 2.  kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
 3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
 4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
 5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
 6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 
 

Rocznicę Uchwalenia Konstytucji

30 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 233 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wybrani uczniowie klas 4 – 8 pod opieką Pań Agaty Steuden i Katarzyny Wronowskiej zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Uroczystość przybliżyła dzieciom i młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji (pierwszej w Europie, a drugiej na świecie). Chór szkolny, pod kierunkiem Pani Joanny Fenczak zaśpiewał piękne patriotyczne pieśni, a zwieńczeniem całego występu był wzruszający taniec z flagami w wykonaniu uczniów klasy 4.

Pani Katarzyna Wronowska

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Komendzie Policji w Lesku odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych. Impreza miała na celu promowanie świadomego i bezpiecznego zachowania się na drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Turniej zgromadził uczniów z siedmiu szkół podstawowych z całego powiatu, którzy rywalizowali w różnych konkurencjach związanych z zasadami bezpieczeństwa drogowego. Wśród głównych konkurencji znalazły się między innymi testy wiedzy teoretycznej dotyczącej przepisów ruchu drogowego, symulacje sytuacji drogowych oraz praktyczne zadania sprawdzające umiejętności poruszania się na drodze na rowerze, a także umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej prowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii młodszej naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Klaudia Paduch, Emilia Lisowska, Krystian Bugajski i Karol Semczak, którzy zajęli trzecie miejsce w turnieju. Drużyna starsza, w składzie Maja Galant, Filip Ruchlewicz i Marcel Siuciak, również wywalczyła trzecie miejsce w powiecie.

Uczestnicy turnieju mieli okazję nie tylko sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną, ale także praktycznie zastosować ją w różnych scenariuszach drogowych. Dzięki temu mogli zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, które pomogą im w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Po zakończeniu turnieju uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody za aktywny udział oraz za wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych w Lesku był nie tylko okazją do rywalizacji, ale przede wszystkim do nauki i promowania świadomości bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Konkurs piosenki w Cisnej 

Nasze uczennice: Lena Byczek, Lena Maruszczak i Amelka Galant miały okazje zaprezentować swój warsztat wokalny i zdolności artystyczne podczas konkursu ” Śpiewaj z duszą wiosenny wydźwięk” w Cisnej. Serdecznie Gratulujemy wspaniałych występów.

Spotkanie z leśnikiem i pisarzem

W dniu 17 kwietnia 2024 roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Kazimierzem Nóżką – znanym leśnikiem i pisarzem. Nasz gość opowiadał o bieszczadzkiej przyrodzie, apelując o jej ochroną. Zachęcał również do tworzenia prezentacji na temat okolicznej flory i fauny. Szkoła zorganizuje konkurs na najciekawszą pracę w najbliższym czasie.

W następnej części spotkania odpowiadał na liczne pytania zebranych uczniów, które dotyczyły jego pasji, pierwszych lat pracy w zawodzie leśnika, sposobu zbierania informacji do książek przyrodniczych i początków pisarstwa. Bardzo dziękujemy Panu Kazimierzowi Nóżce za przyjęcie zaproszenia, mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

Pan Janusz Wójtowicz
Pani Joanna Fenczak

OGŁOSZENIE

Spotkanie z rodzicami
w dniu 23.04.2024 r. (WTOREK)
godz. 1530  – z wychowawcami klas

L.p.

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr sali

1.

I SP

Małgorzata Rychlicka

13

2.

II SP

Ewelina Pasławska

14

3.

III SP

Aneta Wronowska

12

4.

IV SP

poniedziałek 22.04

15

5.

V SP

Agata Steuden

4

6.

VI SP

Renata Walentowicz

9

7.

VII SP

Aneta Wronowska (m)

5

8.

VIII SP

Janusz Wójtowicz

7