Home » ogłoszenia » Informacja

Informacja

o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Gmina Solina – Centrum Usług Wspólnych w Solinie  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przeznaczonego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Solina.

Pomoc materialna, na podstawie art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),  przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  4. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
    i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
    z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
    którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie uchwały Nr XXI/377/05 Rady Gminy Solina z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy:
Gmina Solina informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminach:
od 1 do 15 września 2018 roku
 – w przypadku uczniów spełniających obowiązek szkolny i nauki, w  Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2).
Informujemy, że aktualny druk wniosku  został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Solina.
Druki wniosków będą ponadto dostępne:
a) w  Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2),
b) u Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie Gminy,
c) na stronach internetowych szkół
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2)  tel.: 13 470 30 29, e-mail: cuw@esolina.pl
UWAGA!

Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników wyłącznie przez osoby uprawnione.

PDF Wniosek o stypendium.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.