Home » Organizacja roku 2023/24

Organizacja roku 2023/24

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4.09.2023 r. (poniedziałek)

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2023 r. (piątek)

3.

Dzień Wszystkich Świętych

1.11.2023 r. (środa)

4.

Dzień Niepodległości

11.11.2023 r. (sobota)

5.

Przerwa Świąteczna (zimowa)

23.12.2023-1.01.2024 r.

6.

Święto Trzech Króli

6.01.2024 r. (sobota)

7.

Koniec pierwszego półrocza

26.01.2024 r. (piątek)

8.

Ferie zimowe

29.01-11.02.2024 r.

9.

Próbny egzamin próbny egzamin ósmoklasisty

12.2023/01.2024 r.

10.

Przerwa Świąteczna (wiosenna)

28.03-2.04.2024 r.

11.

Egzamin Ósmoklasisty – język polski

14.05.2024 r. (wtorek)

12.

Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

15.05.2024 r. (środa)

13.

Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

16.05.2024 r. (czwartek)

14.

Święto Pracy

1.05.2024 r. (środa)

15.

Święto Flagi Narodowej

2.05.2024 r. (czwartek)

16.

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2024 r. (piątek)

17.

Boże Ciało

30.05.2024 r. (czwartek)

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024 r. (piątek)

19.

Ferie letnie

22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- łącznie 7 dni:

  • 02.05.2024 r. – 1 dzień Święto Flagi Narodowej,
  • 14-16.05.2024 r. – 3 dni egzamin ósmoklasisty, klasy I- VII,
  • 17.05.2024 r. – 1 dzień piątek po egzaminach, ósmoklasisty,
  • 31.05.2024 r. – 1 dzień piątek po święcie Boże Ciało