Home » Harmonogram pracy RP

Harmonogram pracy RP

Harmonogram pracy rady pedagogicznej
W roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Data

Temat posiedzenia

Odpowiedzialni

1.

1.09.2023 r. (piątek)

Inauguracja pracy RP w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor

2.

12.09.2023 r. (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

Wychowawcy klas

3.

12.09.2023 r. (wtorek)

Posiedzenie Zespołu do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Wychowawcy klas

4.

15.09.2023 r. (piątek)

Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

5.

17.10.2023 r. (wtorek)

Rada Pedagogiczna – samokształceniowa

Dyrektor, Zespół wychowawczy

6.

26.01.2024 r. (piątek)

Półroczna klasyfikacja uczniów

Dyrektor, Wychowawcy klas

7.

13.02.2024 r. (wtorek)

Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych za I półrocze

Dyrektor

8.

23.04.2024 r. (wtorek)

Rada Pedagogiczna – samokształceniowa

Dyrektor,

9.

14-16.05.2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty

Dyrektor, Komisje Egzaminacyjne

10.

18.06.2024 r. (wtorek)

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

Dyrektor, Wychowawcy klas

11.

26.08.2024 r. (poniedziałek)

Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor

12.

Raz w miesiącu

Posiedzenie Zespołu wychowawczego

przewodniczący zespołu

13.

Według planów

Posiedzenie Zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów