Home » Przydział czynności

Przydział czynności

Biblioteka Szkolna – p. Janusz Wójtowicz,
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Bogumiła Łoś
Pedagog szkolny – p. Danuta Bugajska
Pedagog specjalny – p. Julia Podgórska
Zespół samokształceniowych nauczycieli przedmiotów humanistycznych
p. Renata Walentowicz
Zespół samokształceniowych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – p. Agata Steuden,
Zespół samokształceniowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
p. Aneta Wronowska,
Zespół wychowawczy – p. Danuta Bugajska,
Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej– – p. Ewelina Pasławska,
Opiekun Drużyny ZHP – p. Katarzyna Wronowska
Szkolne Koło „Caritas” – p. Bogumiła Łoś
Opiekun Pocztu Sztandarowego – p. Janusz Wójtowicz,
Opiekun Pracowni Internetowej, Strona Internetowa – p. Dariusz Rychlicki
Protokolant – Rada Pedagogiczna
Plan lekcji – p. Aneta Wronowska (m)
Opiekun Sprzętu Nagłaśniającego – p. Dariusz Rychlicki
Szkolne Schronisko Młodzieżowe – p. Krystyna Wronowska