Home » Rada rodziców

Rada rodziców

Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Rada Rodziców działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

W dniu 09 września 2021 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi.

Została wybrana Rada Rodziców w składzie:

  • przew.: Pani Emilia Wronowska
  • zastępca przew.: Pani Anna Markuc
  • sekretarz: Pani Anna Kłapacz
  • skarbnik: Pani Aneta Wronowska

Członkowie Rady Rodziców:

  • Pani Renata Solon
  • Pani Anna Tyma

Komisja rewizyjna Rodziców

  • Pani Faustyna Sokół
  • Pani Monika Muszyńska

Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 50 zł. Trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty.

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi:

 52 8642 1012 2003 1213 4355 0001