Home » Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Dyrekcja szkoły informuje, że od 1 marca  do 29 marca 2024 r. prowadzona jest rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi na rok szkolny 2024/2025

 DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2017 r. (siedmiolatki):

karta zgłoszenia dzieckazałącznik nr 1uczniowie z obwodu

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły załącznik nr 2  – uczniowie spoza obwodu

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły od 22.04 do 26.04.2024 r. załącznik nr 3

Dzieci można zapisywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1430

  Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (lub kserokopia tego dokumentu).

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: zswolkowyja.pl

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem załącznik nr 4 postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 0050/II/19/24 WÓJTA GMINY SOLINA z dnia 29 stycznia 2024 r.