Home » z życia szkoły » Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” Gmina Solina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach którego uczniowie z rodzin popegeerowskich z terenu gminy będą mogli otrzymać sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują na terenie gminy Solina,
  • są członkami rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osób, które pracowały w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej na obszarze gminy Solina,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  • wsparcie mogą otrzymać uczniowie od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”.


Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Solina (ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk) następujące dokumenty:

  • Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS lub inny dokument, który potwierdzi ten fakt).

Termin składania dokumentów do: 29.10.2021 r. do godz. 15.30
Na podstawie zebranych oświadczeń Gmina Solina wystąpi o środki na zakup sprzętu w ramach konkursu „Granty PPGR”. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy zakupi sprzęt i przekaże uczniom. Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) pozostają własnością Gminy. Po tym okresie sprzęt zostanie przekazany na własność ucznia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
Dokumenty do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Solina, pokój nr 11 lub 19.

Deklaracja udziału w programie
Regulamin konkursu grantowego
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.