Home » Posts tagged 'Poezja'

Tag Archives: Poezja

Rocznica Konstytucji 3 maja

Witaj majowa jutrzenko

konstytucja3majaUroczystość upamiętniająca rocznicę Konstytucji 3 maja rozpoczęła się 07.05.2016 r. o godz.10:40 na sali gimnastycznej odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali program artystyczny przypominający to doniosłe w dziejach Ojczyzny wydarzenie.

Ustawa zasadnicza została uchwalona 3 maja 1791 i regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. (więcej…)

Wesołych Świąt

(więcej…)

„O czym szumi las w Cisnej?”

cisna-001Dnia 08.12.2015 r. odbyła się druga edycja konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Cisna. Głównym jego założeniem jest kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej nas przyrody, rozbudzanie zainteresowań literackich i przyrodniczych oraz popularyzacja poezji wśród uczniów. W konkursie uczestniczyło 40 dzieci z Gminy Cisna, Solina, Baligród, Lesko, Olszanica. (więcej…)