Home » Posts tagged 'rekolekcje'

Tag Archives: rekolekcje

Rekolekcje 2016 r.

PLAN ZAJĘĆ PODCZAS REKOLEKCJI 11.03.2016 r.

800 – 830 – godzina z wychowawcą – klasy „0”, I – V SP

800 – 845 – godzina z wychowawcą – klasy  VI SP, I- III GIM (klasa III p. A. Steuden)

830 – wyjście do Kościoła – klasy „0”, I – V SP

900 – 1030– Msza św. – klasy „0”, I – V SP

opieka: wychowawcy klas

 

845 – 1030– projekcja filmów– klasy  VI SP, I GIM sala nr 15, klasy II-III GIM sala komputerowa

opieka: wychowawcy klas

 

1030 – 1100– dożywianie, wyjście do Kościoła – klasy VI SP, I-III GIM

1100 – 1230– Msza św. – klasy VI SP, I-III GIM

1045 – 1100– dożywianie „0”, I – V SP

1100 – 1230– projekcja filmów– klasy  I-III SP, I sala nr 15, klasy IV-V SP sala komputerowa

1230 – 1310 zakończenie

dodatkowa opieka nad uczniami dojeżdżającymi od godz. 1200 – 1500: p. L. Różycka, p. R. Czop