Home » Posts tagged 'wybory'

Tag Archives: wybory

Konkurs szkolny „ Mistrz dobrych manier”

Cele konkursu:

Dobre zachowanieCELE OGÓLNE:

 • zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.
 • Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
 • Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole.
 • Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.
 • Wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach z kolegami.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
 • Uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi.
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir –vivre.
 • Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
 • Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury.

(więcej…)

Samorząd Uczniowski

Dnia 14 września 2015 r. w naszej szkole odbyły się powszechne, równe oraz tajne wybory wyłaniające władze do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Wołkowyi.

Oto wyniki wyborów:

Przewodniczący: 
Zastępca: 
Sekretarz: 

Sekcja uczniów kl. 1-3

 

Sekcja uczniów kl. 4-6

 

Opiekun:

Paulina Kruczek
Aleksandra Szumańska
Natalia Wronowska

Szymon Wronowski
Kamila Bogacka
Filip Wronowski

Jakub Hryniak
Martina Wieczorek
Adriana Bugajska

Bogumiła Łoś

Nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.